Bilten SMART 2016

Letošnji tabor SMART se je uspešno zaključil, in tako kot vsako leto, smo tudi letos pripravili bilten, ki združuje vse projekte, ki so jih udeleženci izvajali tekom tabora. V digitalni obliki ga (in tudi starejše letnike) lahko dobite na spletni strani astronomskega tabora SMART http://adl.si/smart/bilteni/. Želimo vam prijetno branje.

Spoznajmo nebo in zvezde

Astronomski izobraževalni tabor

Slovenska astronomska revija