Tabor za izobraževanje demonstratorjev, 24. do 26. oktober 2014, Medvedje brdo

Letošnji tabor za demonstratorje bo potekal na Medvedjem Brdu od petka 24. do nedelje 26. oktobra 2014.

K udeležbi ste vabljeni v prvi vrsti vsi, ki vas zanima delovanje v okviru izobraževalnih projektov našega društva (SNZ, AIT, predavanja, delavnice), vabljeni pa ste tudi drugi, ki bi radi pridobili znanje in izkušnje s področja izobraževanja v astronomiji ali pa vas astronomija le zanima in bi radi zvedeli kaj več, opazovali skozi teleskope, se jih naučili uporabljati in bi se radi družili z drugimi astronomi. Na taboru bomo na razpolago imeli vse teleskope društva ADL in ostalo astronomsko opremo.

Prijava in informacije

Prijave na tabor se zbirajo preko elektronskega naslova janez.kos@gmail.com. V sporočilu navedite ime, priimek, starost/šolo/letnik, telefonsko številko in namen, s katerim se prijavljate na tabor. Za dodatne informacije smo vam dosegljivi na omenjenem naslovu ali na 041 848 329 (Janez Kos).

Kako tabor poteka

V petek popoldne se zberemo v Ljubljani in se skupaj odpeljemo na Medvedje brdo. Nastanjeni bomo v domu CŠOD. Sledi večerja, druženje in nočno opazovanje. Drugi dan tabora začnemo s tematskimi predavanji. Vsak udeleženec pripravi 3 kratka predavanja (10 minut) na dodeljeno temo. Dve predavanji ima v soboto, eno v nedeljo. Predavanja komentiramo, o temi debatiramo, predavatelj pa dobi napotke in konstruktivno kritiko glede nastopanja.

Predavanja potekajo v dveh skupinah (osnovna in nadaljevalna), nekaj predavanj je tudi skupnih. Zvečer zopet sledi opazovanje. V nedeljo zaključimo s predavanji. Sledi kratek pisni test, ki je pogoj, da demonstrator lahko deluje v okviru projektov društva. Test ni obvezen za vse udeležence. Drugi del testa udeleženci opravijo med demonstriranjem skupini na terenu. Domov se odpravimo v popoldanskih urah.

Kdor opravi vse obveznosti demonstratorja osnovne skupine, je vabljen, da demonstrira skupini ozvezdja na SNZ, vodi tabore AIT, astronomske delavnice ali predava. Nadaljevalne skupine se lahko udeležijo le tisti, ki so že demonstrirali osnovni skupini ali so se že udeležili izobraževalnega tabora za demonstratorje prejšnja leta.

Cena tabora

Cena tabora bo znana naknadno, saj je odvisna od stroškov s prenočiščem in prehrano. Urediti si morate le prevoz do Medvedjega brda.

Vtisi s preteklih taborov

Izobraževanje demonstratorjev, Medvedje brdo, april 2013.
Izobraževanje demonstratorjev, Medvedje brdo, marec 2012.

Spoznajmo nebo in zvezde

Astronomski izobraževalni tabor

Slovenska astronomska revija