Supernovi SN 2013ej in SN 2013dy

Na taboru SMART 2013 smo v nočeh 6./7., 7./8., 10./11. in 11./12. avgust opazovali supernovi SN 2013ej in SN 2013dy s CCD kamero. Pri snemanju smo uporabljali montažo EQ6, teleskop Skywatcher 254/1200 in kamero SBIG ST7 ter fotometrične filtre B, V in R nabora Johnson Cousins. V R in V filtru je bila ekspozicija 60 sekundna, v B pa 90 sekundna.

SN 2013ej

Supernova Sn 2013ej v galaksiji M 74 je bila odkrita 25. 7. 2013 in je tipa II P. Rezultati snemanja so zbrani v tabeli.


Supernova SN 2013ej in galaksija M74 v V filtru. Foto: Urška Poje

datum in čas mag B mag V mag R
6. 8. 2013
22:57 UT
/ 12,47 ± 0,02 12,26 ± 0,01
7. 8. 2013
23:40 UT
12,57 ± 0,05 12,49 ± 0,05 /
10. 8. 2013
23:16 UT
/ 12,51 ± 0,03 12,65 ± 0,03
11. 8. 2013
23:23 UT
/ 12,50 ± 0,02 12,21 ± 0,01


Spreminjanje svetlosti supernove SN 2013ej. Vnosi Urške Poje so označeni s križci. Rdeče točke so meritve v R filtru, zelene v V filtru, modre pa v B filtru. Vir: AAVSO.

SN 2013dy

Supernova SN 2013dy, ki se nahaja v galaksiji NGC7250, je tipa Ia. Meritve svetlosti so zbrane v tabeli.


Supernova SN 2013dy in galaksija NGC7250 v V fi ltru. Foto: Urška Poje.

datum in čas mag B mag V mag R
6. 8. 2013
22:11 UT
/ 12,62 ± 0,03 11,49 ± 0,02
7. 8. 2013
23:41 UT
13,16 ± 0,30 13,07 ± 0,1 /
10. 8. 2013
23:20 UT
/ 13,36 ± 0,03 13,11 ± 0,01
11. 8. 2013
23:37 UT
13,89 ± 0,08 13,27 ± 0,02 12,49 ± 0,01


Spreminjanje svetlosti supernove SN 2013dy. Vnosi Urške Poje so označeni s križci. Rdeče točke so meritve v R filtru, zelene v V filtru, modre pa v B filtru. Vir: AAVSO.

Spoznajmo nebo in zvezde

Astronomski izobraževalni tabor

Slovenska astronomska revija