Komet ISON - C/2012 S1

Konec meseca novembra na našem nebu pričakujemo lep in svetel komet, ki ima, ob najugodnejšem scenariju razvoja, potencial postati eden najsvetlejših kometov v zadnjem času. Njegovo bližnje srečanje s Soncem nam bo, na jutranjem nebu, ponudilo s pogledom na dolg in svetel rep.

Zakaj vse to zanimanje?
Prvi izračuni tirnice potovanja kometa so pokazali, da se bo ta zelo približal Sončevemu površju, kar je eden od predpogojev, da se razvije v zelo svetel objekt na nebu. Temu so kmalu sledile napovedi o prihodu kometa stoletja, ki naj bi bil viden podnevi in bil svetlejši kot Luna, kar je vzpodbudilo zanimanje za komet med širšo množico ljudi in ne samo astronomi.

Kakšna je trenutna napoved?
Dodano 30. Novembra:
Komet ni preživel srečanja s Soncem. Trenutno je še viden kot šibek difuzen objekt na posnetkih sond, ki opazujejo Sonce, vendar povečanja sija ne pričakujemo.

Stanje začetek novembra:
Najnovejša opazovanja kažejo, da je jedro kometa manj aktivno od prvotnih napovedi, vendar je dovolj veliko, da bo preživelo pot do perihelija. Najverjetne se ne bo razvil v tako svetel objekt, kot je bilo sprva pričakovano. Kljub vsem opazovanjem so kometi še vedno zelo nepredviljivi in lahko postane nepričakovano svetel oziroma razpade preden se sploh približa Soncu.


Fotografija kometa z dne 15. 11. 2013. Foto: Damian Peach.

Dodano 16. novembra:
V zadnjih dveh dnevih se je aktivnost jedra kometa močno povečala. Njegova svetlost se je povzpela za skoraj 3 magnitude, kar pomeni, da je trenutno komet več kot 10-krat svetlejši kot pred izbruhom. Opazovalci s temnih območij poročajo, da ga je že možno opaziti s prostimi očmi, kot šibkejšo zvezdo. Kaj tak izbruh pomeni za nadaljnjo usodo je težko napovedati. Nakazuje lahko na več možnosti: popoln razpad jedra, razpad jedra na več manjših delov, od kometa se je odkrušil le manjši delec ali začetek izparevanja snovi iz novega prej še neaktivnega področja jedra. Kateri od teh scenarijev je najverjetnejši bo postalo očitno v naslednjem tednu.

Najpogosteje zastavljena vprašanja o kometu.

Ali bo komet viden podnevi?

Ali bo res svetel kot polna Luna?

Bo to res komet stoletja?

Splošne informacije o kometu.
Za amaterje je zanimiv predvsem kometov potencial za razvoj dolgega in svetlega repa, ko se bo približal površju Sonca. Dogodek predstavlja redko priložnost za fotografiranje svetlega kometa in njegovo opazovanje skozi raznovrstne optične pripomočke.

Tudi profesionalni astronomi po vsem svetu imajo pričakovanja glede prihoda kometa ISON. Njegova parabolična oblika orbite nakazuje, da je komet na svoji prvi poti iz Oortovega oblaka proti središču Osončja. Takšni novi kometi so profesionalnim astronomom zanimivi za opazovanja, saj jim lahko veliko povedo o razmerah in sestavi objektov daleč proč od Sonca. Samega oblaka, polnega majhnih ledenih objektov, ki se nahaja na oddaljenosti skoraj enega svetlobnega leta, astronomom še ni uspelo neposredno opazovati in so vsi novi podatki dobrodošli. S pomočjo blizusončevih kometov (angl. sungrazers), ki preživijo prehod perihelija, lahko astronomi preučujejo sestavo Sončeve korone in strukturo magnetnega polja znotraj nje.

Spoznajmo nebo in zvezde

Astronomski izobraževalni tabor

Slovenska astronomska revija