Izobraževanje demonstratorjev 2013

Med 26. in 28. aprilom 2013 smo na Medvedjem brdu izvedli tabor za izobraževanje demonstratorjev astronomskih izobraževalnih programov. Tekom tabora so udeleženci pripravili predavanja na posamezne astronomske teme.

Tekom programa so se udeleženci naučili prepoznavati ozvezdja, orientacije po nebu, ravnanja s teleskopi in ostalo astronomsko opremo. Spoznali smo se tudi z metodami pedagoškega dela v naravoslovju in se seveda posvečali problemu svetlobnega onesnaženja in možnim rešitvam.

Foto: Matic SmrekarUvodno predavanje ciljih in namenih izobraževalnih programov AD Labod ter o motivaciji udeležencev astronomskih izobraževalnih programov.


Nekateri tik pred zdajci še dokončujejo predavanja.


Predavamo ...


... in si vse skrbno zapišemo.


Pokrivamo vse od Sonca ...


... do Sonca ...


... in še o Soncu. =)


Nekaj teorije o astronomski opremi.


Priprava predavanj med odmori in v prostem času.


Priprave na zaključni izpit.


In zaključimo z izpitom.

* Aktivnost sofinancira ŠOU Ljubljana


Spoznajmo nebo in zvezde

Astronomski izobraževalni tabor

Slovenska astronomska revija