Izobraževanje - astronomija in teleskopi

V soboto 27. oktobra 2012 smo ekipa AD Labod na Medvedjem brdu izvedli seminar Izobraževanje - astronomija in teleskopi, namenjen šolskim učiteljem, vodjem astronomskih krožkov in izobraževalnih aktivnosti na področju astronomije. Seminarja se je udeležilo 50 učiteljev iz vse Slovenije.

Izvedli smo sklop predavanj, ki so bila usmerjena v pridobivanje ustreznega znanja za opazovanje s teleskopi. Zvečer nam je vreme preprečilo opazovalni del, zato smo ga prestavili na drug termin. Za sofinanciranje seminarja se iskreno zahvaljujemo Mestni občini Ljubljana!

Foto: Nina Smrekar.Spoznajmo nebo in zvezde

Astronomski izobraževalni tabor

Slovenska astronomska revija