Izobraževanje demonstratorjev

V Astronomskemd društvu Labod vsako leto organiziramo izobraževanje demonstratorjev astronomskih programov. Primarno je namenjen vsem, ki želijo v izobraževalne programe Astronomskega društva Labod vstopiti kot predavatelji in demonstratorji. Vsako leto pa se tabora udeležijo še člani drugih društev, vodje astronomskih krožkov in vodje ostalih izobraževalnih programov povezanih z astronomijo. Povsem odprta pa so vrata vsem, ki bi se preprosto radi naučili več o astronomiji.

Program običajno poteka 3 dni in ga izvedemo kot krajši tabor - petek, sobota, nedelja. V osnovi delimo program na skupini "Ozvezdja" in "Teleskopi". Oba programa sta sestavljena iz teoretičnega in praktičnega dela. Teoretični del pripravijo udeleženci programa sami s serijo kratkih predavanj. Tako vsi udeleženci dobijo ne samo teoretična znanja o astronomiji, temveč tudi priložnost za vajo nastopanja. Praktični del poteka v dnevnem premoru, ko se posvetimo opazovanju Sonca, in ponoči, ko se posvetimo opazovanjem nočnega neba.

SKUPINA OZVEZDJA

Udeleženci skupine Ozvezdja se posvetijo vsem splošnim temam astronomije - razvoj zvezd, Osončje, ozvezdja, galaksije, kopice, meglice, zgradba vesolja, razvoj vesolja itd. V praktičnem delu spoznajo vsa ozvezdja, se naučijo osnov orientacije po nebu, uporabo različnih zvezdnih kart in osnove uporabe teleskopa. Naučijo se skupino voditi skozi ozvezdja in jim predstaviti nebo ter vesolje kot celoto. Udeleženci nazadnje opravljajo tako teoretični kot praktični izpit.SKUPINA TELESKOPI

Udeleženci skupine Teleskopi se med teoretičnim delom posvečajo optiki in teleskopom, montažam, pripomočkom za opazovanje, kameram, napovedovanju vremena, atmosferskim značilnostim itd. Naučimo se vse, kar vsakemu uporabniku teleskopa zelo prav pride. V praktičnem delu se učimo postaviti in uporabljati teleskope, opazovati in iskati megličaste objekte, planete, dvojne zvezde, komete, asteroide in ostale objekte nočnega neba. Podnevi se učimo varnega opazovanja Sonca.Podporniki

Program podpira in sofinancira Mestna občina Ljubljana! Za podporo se občini iskreno zahvaljujemo!

KONTAKT

Janez Kos
041/848-329
janez.kos@gmail.com

PRETEKLI IZOBRAŽEVALNI TABORI ZA DEMONSTRATORJE

Spoznajmo nebo in zvezde

Astronomski izobraževalni tabor

Slovenska astronomska revija