Delavnice v Četrtnih mladinskih centrih Ljubljana

Članni AD Labod smo tekom poletja izvedli delavnice v Četrtnih mladinskih centrih – Zalog, Šiška, Bežigrad in Črnuče. V vsakem centru smo imeli štiri sklope delavnic na različne tematike, s katerimi smo naravoslovje in astronomijo želeli približati mladim.

Iz plastenk smo izdelali rakete na vodo in jih spuščali. Skozi dva teleskopa smo v vidni in H-alfa svetlobi opazovali Sonce. Opazovali smo njegovo površino – pege, izbruhe, bakle, protuberance, filamente in granulacijo. Opazovali smo Luno v dnevnem času. Opazili smo, da njeno površje pokaže vse svoje čare šele v nočnem času. Prikazali smo, kako nastanejo kraterji. Kamen predstavlja meteorit, bela in rjava snov pa površje Lune (ali katerega koli drugega trdnega telesa v Osončju - asteroid, planet ...).

2. novembra skupaj z vsemi štirimi ČMC organiziramo vodeno opazovanje nočnega neba.

Delavnico je financiral Javni zavod Mladi zmaji Mestne občine Ljubljana.

Foto: Matic Smrekar in Nina Smrekar
   


   

   


   


   


   


   


   


   


   


   


   


   


   

Spoznajmo nebo in zvezde

Astronomski izobraževalni tabor

Slovenska astronomska revija