Tečaj uporabe teleskopov

Za učitelje osnovnih in srednjih šol, vodje astronomskih krožkov in vse ostale lastnike teleskopov v Astronomskem društvu Labod pripravljamo program usposabljanja za opazovanja nočnega neba in delo s teleskopi.

Program je sestavljen iz dveh delov. V prvem delu pripravimo strokovna predavanja s področja opazovalne astronomije in teleskopov. V drugem delu se skupaj odpravimo na opazovališče, kjer se sprva naučimo vseh ozvezdij, nato pa celo noč opazujemo s teleskopi. Vsak udeleženec programa prinese lastni ali šolski teleskop, ki se ga ob pomoči izkušenih demonstratorjev nauči uporabljati. Obenem imajo udeleženci možnost opazovati z več različnimi teleskopi. Po dogovoru lahko v program vključimo fotografiranje neba in nebesnih objektov (galaksije, kopice, meglice, ozvezdja, planeti ...).

KONTAKT

Jure Atanackov
jureatanackov@gmail.com
040/ 832 - 007

PODPORNIKI

Program podpira in sofinancira Mestna občina Ljubljana! Za podporo se občini iskreno zahvaljujemo!

Pretekla izobraževanja:

Izobraževanje za učitelje za pouk astronomije, november 2014

Izobraževanje za učitelje osnovnih in srednjih šol - astronomija in teleskopi, oktober 2013

Izobraževanje - astronomija in teleskopi 2012

Izobraževanje za učitelje osnovnih in srednjih šol - maj 2010

Spoznajmo nebo in zvezde

Astronomski izobraževalni tabor

Slovenska astronomska revija